Byggmästaren 17 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Byggmästaren 17 med flera i stadsdelen Öster, Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-04.

Detaljplanen gör det möjligt för ny stadsbebyggelse inom området med bostäder, kontor och möjlighet till centrumverksamhet i bottenplanet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Växjö växer