Växjö 12:9, Telestads Herrgård

Vi har gjort en detaljplan för Växjö 12:9 (Telestads Herrgård), Teleborg. Detaljplanen vann laga kraft 2012-06-11.

Sammanfattning

Avsikten med detaljplanen är att planlägga området för en blandad bebyggelse i form av flerbostadshus och enfamiljshus med en variation av upplåtelseformer. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer