Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklaga beslut

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Protokoll kommunfullmäktige (KF) 2020-05-19

Anslås: 2020-05-25

Nedtages: 2020-06-16

Protokoll kommunstyrelsen (KS) 2020-05-05

Anslås: 2020-05-12

Nedtages: 2020-06-03

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2020-05-12

Anslås: 2020-05-20

Nedtages: 2020-06-11

Protokoll kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (KSOP) 2020-12-05

Anslås: 2020-05-20

Nedtages: 2020-06-11

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2020-05-19

Anslås: 2020-05-26

Nedtages: 2020-06-17

Byggnadsnämnden 2020-04-30

Anslås: 2020-05-06

Nedtages: 2020-05-28

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Anslås: 2020-05-20

Nedtages: 2020-06-11

Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2020-05-13

Anslås: 2020-05-19

Nedtages: 2020-06-10

Protokoll miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-05-05

Anslås: 2020-05-06

Nedtages: 2020-05-29

Protokoll arbetsutskottet nämnden för arbete och välfärd 2020-05-11

Anslås: 2020-05-13

Nedtages: 2020-06-04

Anslagsbevis individutskottet nämnden för arbete och välfärd 2020-05-13

Anslås: 2020-05-18

Nedtages: 2020-06-08

Protokoll ONAU 2020-05-06

Anslås: 2020-05-13

Nedtages: 2020-06-04

Tekniska nämnden 2020-04-29

Anslås: 2020-05-07

Nedtages: 2020-05-28

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-04-14

Anslås: 2020-05-20

Nedtages: 2020-06-10

Anslagsbevis 2020-05-07.pdf

Anslås: 2020-05-07

Nedtages: 2020-06-07

Anslagsbevis 2020-05-13.pdf

Anslås: 2020-05-13

Nedtages: 2020-06-13

Protokoll valnämnden 2020-05-07

Anslås: 2020-05-12

Nedtages: 2020-06-03

Protokoll ÖFN 200505

Anslås: 2020-05-18

Nedtages: 2020-06-08

Protokoll kommunens revisorer 2020-05-05

Anslås: 2020-05-12

Nedtages: 2020-06-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2020
Politik och demokrati