Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Just nu finns inga aktuella dokument

Protokoll kommunstyrelsens hållbarhetsutskott (KSHU) 2019-12-18

Anslås: 2020-01-10

Nedtages: 2020-02-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2020-01-07

Anslås: 2020-01-13

Nedtages: 2020-02-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2020-01-14

Anslås: 2020-01-28

Nedtages: 2020-02-19

Kommunstyrelsen (KS) 2020-01-14

Anslås: 2020-01-28

Nedtages: 2020-02-19

Arbetsutskott 2020-01-16

Anslås: 2020-01-17

Nedtages: 2020-02-08

Just nu finns inga aktuella dokument

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott, 2020-01-21

Anslås: 2020-01-23

Nedtages: 2020-02-17

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2020-01-08

Anslås: 2020-01-08

Nedtages: 2020-01-31

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2020-01-15

Anslås: 2020-01-20

Nedtages: 2020-02-10

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Utbildningsnämnden (UN) 2019-12-11

Anslås: 2020-01-15

Nedtages: 2020-02-15

Utbildningsnämnden (UN) 2019-12-11

Anslås: 2020-01-15

Nedtages: 2020-02-15

Protokoll 2020-01-27

Anslås: 2020-01-28

Nedtages: 2020-02-19

Protokoll Överförmyndarnämnden östra Kronoberg

Anslås: 2020-01-24

Nedtages: 2020-02-10

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Politik och demokrati