Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Protokoll kommunfullmäktige (KF) 2020-03-24

Anslås: 2020-03-25

Nedtages: 2020-04-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2020-03-03

Anslås: 2020-03-11

Nedtages: 2020-04-02

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2020-03-13

Anslås: 2020-03-17

Nedtages: 2020-04-08

Protokoll kommunstyrelsen (KS) 2020-03-10

Anslås: 2020-03-18

Nedtages: 2020-04-09

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2020-03-10.

Anslås: 2020-03-18

Nedtages: 2020-04-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2020-03-17

Anslås: 2020-03-25

Nedtages: 2020-04-16

Protokoll kommunstyrelsen (KS) 2020-03-24

Anslås: 2020-03-31

Nedtages: 2020-04-22

Just nu finns inga aktuella dokument

Kultur- och fritidsnämnden, 2020-03-11

Anslås: 2020-03-13

Nedtages: 2020-04-06

Just nu finns inga aktuella dokument

Bevis om anslag av protokoll indivudutskottet 2020-03-11

Anslås: 2020-03-16

Nedtages: 2020-04-06

Protokoll nämnden för arbete och välfärd 2020-03-18

Anslås: 2020-03-23

Nedtages: 2020-04-14

Bevis om anslag av protokoll individutskottet 2020-03-27.pdf

Anslås: 2020-03-27

Nedtages: 2020-04-17

Protokoll ONAU 2020-03-04

Anslås: 2020-03-12

Nedtages: 2020-04-03

Protokoll omsorgsnämnden 2020-03-18

Anslås: 2020-03-23

Nedtages: 2020-04-14

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-03-12

Anslås: 2020-03-23

Nedtages: 2020-04-13

Utbildningsnämnden 2020-03-04

Anslås: 2020-03-19

Nedtages: 2020-04-19

Utbildningsnämnden 2020-03-04 justerat

Anslås: 2020-03-19

Nedtages: 2020-04-19

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-18 (omedelbar justering)

Anslås: 2020-03-19

Nedtages: 2020-04-19

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-18 justerat

Anslås: 2020-03-19

Nedtages: 2020-04-19

Utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2020-03-18

Anslås: 2020-03-19

Nedtages: 2020-04-19

Utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2020-03-18

Anslås: 2020-03-30

Nedtages: 2020-04-30

Just nu finns inga aktuella dokument

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg 2020-03-03

Anslås: 2020-03-12

Nedtages: 2020-04-12

Potokoll kommunens revisorer (KR) 2020-03-17

Anslås: 2020-03-25

Nedtages: 2020-04-16

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Politik och demokrati