Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklaga beslut

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott 2020-07-22

Anslås: 2020-07-22

Nedtages: 2020-08-14

Anslagsbevis 200803.pdf

Anslås: 2020-08-03

Nedtages: 2020-08-25

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Flytt av fordon

Anslås: 2020-07-03

Nedtages: 2020-10-03

Flytt av fordon 2020-07-16.pdf

Anslås: 2020-07-16

Nedtages: 2020-10-16

Flytt av fordon 2020-07-20 .pdf

Anslås: 2020-07-20

Nedtages: 2020-10-20

Flytt av fordon 2020-07-20_2.pdf

Anslås: 2020-07-20

Nedtages: 2020-10-20

Just nu finns inga aktuella dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2020
Politik och demokrati