Välludden 2 med flera

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Välludden 2 med flera i stadsdelen Teleborg. Planen vann laga kraft 2018-12-12.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny förskola intill befintlig förskoleverksamhet och i ett område med intressanta natur- och kulturvärden. Utöver byggnad tillkommer förskolegård och trafiklösning med in- och utfart.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer