Tåget 5

Vi har tagit fram en detaljplan för kvarteret Tåget på Hovshaga i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-28.

Detaljplanen gör det möjligt att utveckla stadsdelscentrum bland annat genom att godkänna större och flexibel byggrätt. Syftet är också att ge byggrätt för byggnation av framförallt bostäder på en yta som idag används som vändplats för bussar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Växjö växer