Handelsmannen 1 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för Handelsmannen 1, Västra Mark, i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2014-10-21.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa större byggrätt inom befintliga fastigheter, möjliggöra livsmedelsförsäljning och etablering av en restaurang samt att möjliggöra en lokalgata som angöring till planerade bostäder inom Arenastaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2021
Växjö växer