Handelsmannen 1 med flera

Vi har gjort en detaljplan för Handelsmannen 1, Västra Mark. Planen vann laga kraft 2014-10-21.

Sammanfattning

Syftet med planen är främst att skapa en större byggrätt inom befintliga fastigheter, möjliggöra livsmedelsförsäljning och etablering av en restaurang samt att möjliggöra en lokalgata som angöring till planerade bostäder inom Arenastaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer