Snöflingan 10

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Snöflingan 10 i Räppe. Planen vann laga kraft 2017-11-23.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för bostäder och service i form av förskola, vård och centrumverksamhet. Avsikten är också att ge förutsättningar för en varierande bebyggelse med olika våningshöjd och olika upplåtelseformer.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer