Omsorg

Växjö kommun vill ha ett varierat och anpassat bostadsutbud och även kunna erbjuda bland annat seniorbostäder i samtliga stadsdelar och tätorter.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Hovshaga: nytt trygghetsboende 

Samhällsbyggnads-bolaget (SBB) bygger 127 hyresrätter på Hovshaga i Växjö.

Räppe: nytt akutsjukhus

Region Kronoberg planerar för nytt akutsjukhus i Räppe, Växjö. Växjö kommun håller på att ta fram en ny detaljplan.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022