Växjö 11:5, (Sigfridshäll)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 11:5 (Sigfridshäll) på Öster i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-02-26.

Detaljplanen gör det möjligt för ny stadsbebyggelse inom området, innehållande kontor och centrumverksamhet samt parkeringsgarage under Östregårdsgatan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Växjö växer