Växjö 11:5, (Sigfridshäll)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 11:5 (Sigfridshäll) på Öster i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-02-26.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom området, innehållande kontor och centrumverksamhet samt parkeringsgarage under Östregårdsgatan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer