Infrastruktur

Fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och en förutsättning för hållbar tillväxt. Möjligheten att kunna ta sig fram med cykel ska fortsätta utvecklas och byggas ut i kommunen.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Bild på en sjö med en gångstig jämte

Barnsjön: förstudie om kommunalt vatten och avlopp

Just nu arbetar Växjö kommun med att utreda hur området kring Barnsjön ska utvecklas i framtiden samt hur området ska förses med kommunalt vatten och avlopp.

Illustrationsbild med ny gång- och cykelväg över sjöns norra spets. Längs den nya gång- och cykelvägen kommer det bland annat att finnas bryggor, sandstrand och grillplats.

Bredvik: gång- och cykelväg

Ny gång- och cykelväg över Norra Bergundasjön vid Bredvik i Växjö är öppen. Kompletterande arbeten pågår under 2021.

Bäckaslövs-esplanaden

Bäckaslövsesplanaden är en ny stadsgata som kommer att binda ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i nya området Bäckalöv.

Bäckaslöv: 5G

Växjö kommun och Wexnet vill bygga ut en infrastruktur för 5G i nya området Bäckaslöv i Växjö. Nu pågår arbete med att ta fram en strategi för hur infrastrukturen ska byggas ut.

Nylanda: två cirkulationsplatser

Trafikverket bygger, i samarbete med Växjö kommun, två nya cirkulationsplatser vid Nylanda i Växjö för att bland annat ansluta nya verksamhetsområdet till riksväg 30.

Regementsparken: va-

och fjärrvärmearbeten

Vid Regementsparken i Växjö pågår arbeten med markledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme. Arbetena ska möjliggöra byggnation av nya bostäder i området.

Stationsområdet:
gator och ny bro

Växjö stationsområde genomgår en stor förändring. Inom de närmsta åren kommer gator att byggas om och till. Även Klosterbron kommer att bytas ut.

Torparvägen: ny

cirkulationsplats 

För ökad säkerhet och bättre trafikflöde har kommunen byggt en ny cirkulationsplats på Torparvägen i Växjö, vid korsningen in mot Seglarvägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2021