Ekesås 1:1, Sandsbro

Vi har gjort en detaljplan för Ekesås 1:1 vid Långarör, Sandsbro. Planen vann laga kraft 2013-02-26.

Sammanfattning

Planläggningen ska göra det möjligt att skapa småhusbebyggelse dels i form av fristående enbostadshus, dels en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer inom den centrala delen av området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer