Skolor

Växjö kommun växer och för att möta framtidens behov av platser i skolor och förskolor planerar kommunen för både nybyggnation och att anpassa befintliga skolor och förskolor.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad

Braås: ny förskola

Växjö kommun planerar för ny förskola i Braås för cirka 150 barn, fördelat på tio avdelningar samt ett tillagningskök med kapacitet för 180 portioner.

Dädesjö skola

Vi planerar för ny förskola samt lågstadieskola i Dädesjö.

Hagavikskolan

Första spadtaget har tagits för den nya högstadieskolan som kommer att kunna ta emot 630 elever.

Lammhults skola

Ny- och ombyggnation av förskola, skola, sporthall och bibliotek i Lammhult.

Telestadshöjden: ny skola och förskola

Skanska bygger en förskola och skola på Telestadshöjden i Växjö.

Ulriksbergskolan

Här pågår en om- och tillbyggnation av Ulriksbergs förskola och Ulriksbergskolan i Växjö.

Torpa förskola

Torpa förskola är en ny förskola som byggs i östra delen av Vikaholm.

Furutåskolan

Förslag att befintliga byggnader ersätts och en ny skola med tre paralleller byggs på skoltomten.

Kungsmadskolan

Gymnasiesärskolans lokaler på Kungsmadskolan ses över.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022