Skolor

Växjö kommun växer och för att möta framtidens behov av platser i skolor och förskolor planerar kommunen för både nybyggnation och att anpassa befintliga skolor och förskolor.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad

Braås: ny förskola

Växjö kommun planerar för ny förskola i Braås för cirka 150 barn, fördelat på tio avdelningar samt ett tillagningskök med kapacitet för 180 portioner.

Dädesjö skola

Vi planerar för ny förskola samt lågstadieskola i Dädesjö.

Hagavikskolan

Projekt om ny högstadieskola i Hagavik, Växjö, är påbörjat.

Lammhults skola

Ny- och ombyggnation av förskola, skola, sporthall och bibliotek i Lammhult.

Telestadshöjden: ny skola och förskola

Skanska bygger en förskola och skola på Telestadshöjden i Växjö.

Ulriksbergskolan

Här pågår en om- och tillbyggnation av Ulriksbergs förskola och Ulriksbergskolan i Växjö.

Vikaholm: ny förskola

Projektering av ny förskola på Vikaholm i Växjö pågår.

Senast uppdaterad: 17 februari 2022