Skolor

Växjö kommun växer och för att möta framtidens behov av platser i skolor och förskolor planerar kommunen för både nybyggnation och att anpassa befintliga skolor och förskolor.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad

Braås: ny förskola

Växjö kommun planerar för ny förskola i Braås för cirka 150 barn, fördelat på tio avdelningar samt ett tillagningskök med kapacitet för 180 portioner.

Hagavikskolan

Första spadtaget har tagits för den nya högstadieskolan som kommer att kunna ta emot 630 elever.

Lammhults skola

Ny- och ombyggnation av förskola, skola, sporthall och bibliotek i Lammhult.

Ulriksbergskolan

Här pågår en om- och tillbyggnation av Ulriksbergs förskola och Ulriksbergskolan i Växjö.

Furutåskolan

Förslag att befintliga byggnader ersätts och en ny skola med tre paralleller byggs på skoltomten.

Kungsmadskolan

Gymnasiesärskolans lokaler på Kungsmadskolan ses över.

Senast uppdaterad: 19 januari 2023