Gårdsby-Tofta 1:362

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362 i Sandsbro. Detaljplanen vann laga kraft 2017-05-03.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bebyggelse på en del av fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362 i form av flerbostadshus i två våningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer