Gårdsby-Tofta 15:3 med flera

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Gårdsby-Tofta 15:3 med flera i Sandbro. Detaljplanen vann laga kraft 2015-11-24.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder på ett idag obebyggt område, samt planlägga tidigare icke detaljplanelagd mark som natur.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer