Alabastern 2

Vi har gjort en ändring av detaljplan för fastigheten Alabastern 2 på Araby i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2017-03-22.

Tillägget till detaljplanen gör det möjligt att bygga ett högre våningsantal, där den förra detaljplanen tillät bostads- och centrumändamål i två våningar. Fastighetsägaren önskade en ökad exploateringsgrad, för att skapa fler bostäder inom stadsdelen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer