Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Alabastern 2

Vi har gjort en ändring av detaljplan för fastigheten Alabastern 2 i Araby. Detaljplanen vann laga kraft 2017-03-22.

Sammanfattning

Syftet med tillägget till detaljplanen är att tillåta ett högre våningsantal, där den förra detaljplanen tillät bostads- och centrumändamål i två våningar. Fastighetsägaren önskade en ökad exploateringsgrad, för att skapa fler bostäder inom stadsdelen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer