Fritid och utemiljö

Tillgång till aktiviteter i hela kommunen gör Växjö till en bättre plats att leva och arbeta i. När vi blir fler, särskilt i de yngre åldrarna, ställs det nya krav på oss och skapar behov av nya ytor, mötesplatser och arenor för både kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Illustration på nya Räppevallen

Evedals badplats Länk till annan webbplats.

Vi ska starta projektering för ny byggnad för omklädningsrum med mera på Evedal.

Illustration på nya Räppevallen

Parker och lekplatser

Arbetet med uppfräschning, ökad tillgänglighet och reparationer pågår.

Illustration Pär Lagerkvist plan

Pär Lagerkvist plan

Pär Lagerkvist plan är en plats på norra stationsområde för att hämta och lämna resenärer.

Illustration på nya Räppevallen

Räppevallen

Räppevallen behöver få en ny placering och planeras nu vid Bergsnäsvägen

Illustration på nya Räppevallen

Södra Bergundasjön - brygga

Växjö kommun anlägger en brygga i Södra Bergundasjön, vid bostadsområdet Torparängen i Växjö.

Illustration på nya Räppevallen

Åbo idrottsplats

Vi planerar för nytt klubbhus på Åbo idrottsanläggning för att skapa lokaler som är bättre anpassade för Växjö Norras verksamhet.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022