Växjö 9:32 med flera, Växjö återbruksby

Vi har gjort en ny detaljplan för Växjö 9:32 med flera Växjö återbruksby i Norremark. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-07-21.

Sammanfattning

Syftet med planen är möjliggöra etableringen av en återbruksby i anslutning till Norremarks återvinningscentral. Basverksamheten ska bygga på att ta till vara, förädla och sälja produkter som samlas in från besökande till återvinningscentralen. Tanken är även att återbruksbyn ska fungera som ett informationscentrum för hållbar utveckling och även skapa sysselsättning för personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Planförslaget syftar också till att säkra ytor för den befintliga återvinningscentralen, samt för idrott och friluftsliv.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer