Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Ansgarius 15

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Ansgarius 15 i Centrum. Detaljplanen vann laga kraft 2016-07-21.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostäder inom fastigheten och kvarteret. Idag används byggnader inom kvarter Ansgarius som kontor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer