Trädgårdsmästaren 22 med flera, (Öster)

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Trädgårdsmästaren 22 med flera på Öster i Växjö. Förslaget är ute på samråd till och med den 31 mars 2020.

Projektet är för närvarande vilande.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga i huvudsak nya bostäder; hyres- och bostadsrätter centralt i Växjö. Även utrymme för kontor och centrumändamål kommer finnas inom området.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2021