Villatomter i Gemla

Gemla ligger mellan Alvesta och Växjö stad, vid Helige å.

I Gemla planerar vi för 27 nya villatomter och två tomter med flerbostadshus, för att skapa möjlighet för fler att kunna flytta till Gemla. I området finns flera gångstigar och ett större grönområde.

Byggnation av området planeras påbörjas hösten 2021 och tomtvisning beräknas ske under hösten 2022. Villatomterna kommer att säljas via den kommunala tomtkön.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2021