Bostäder i Rottne

Växjö kommun planerar för cirka åtta nya villatomter på Drottningvägen i Rottne.

Beslut om projektering togs av kommunstyrelsen den 4 maj 2021. Arbetet planeras starta hösten 2021 med att gära en förlängning av Drottningsvägen till Kungsvägen samt förbereda marken för byggnation.

Tomterna beräknas vara klara att säljas i den kommunala tomtkön i slutet av 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021