E-tjänster och blanketter för förskola och skola

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du ansöka om allt som rör barn och elever i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen, såsom ansökan till förskola, skolskjuts, gymnasieplats eller till exempel göra en skadeanmälan.

Via lärplattformen för förskola och skola kan du ta del av information om ditt barn från förskolan eller skolan. Information om e-tjänsterna Barn- och elevuppgifter och Skolskjuts finns i menyn.

Ansök om autogiro

Ansökan och beslut om placering i förskola fritidshem eller pedagogisk omsorg på grund av särskilda skäl

Ansökan och beslut om utökad placeringstid i förskola fritidshem eller pedagogisk omsorg

Allergier och specialkost - den första vårdnadshavaren lämnar uppgifter här

Allergier och specialkost - den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina sidor

Förskoleplats - ansök, ändra eller säg upp plats

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem - engelska

Delad faktura för föräldrar med gemensam vårdnad

Förändring omsorgstider i förskola och pedagogisk omsorg

Förändring omsorgstider i förskola och pedagogisk omsorg - engelska

Inkomstförfrågan

Inkomstförfrågan - engelska

Intyg om arbetstider

Ledighet för barn i förskola – 2-6 månader

Lärplattform förskola

Placering i Växjö kommuns förskola från annan kommun

Placering i kommunal förskola i annan kommun

Schema för förskola - ansökan

Lämna schema för förskola

Specialkost eller annan kost för barn

Uppsägning av plats i förskola och fritidshem

Uppsägning av plats i förskola och fritidshem - engelska

Allergier och specialkost - den första vårdnadshavaren lämnar uppgifter här

Allergier och specialkost - den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina sidor

Ansökan av prövning av grundskoleämnen

Ansökan och beslut om placering i förskola fritidshem eller pedagogisk omsorg på grund av särskilda skäl

Ansökan och beslut om utökad placeringstid i förskola fritidshem eller pedagogisk omsorg

Ansökan om fritidshem (blankett för dig som saknar mobilt bankid)

Ansök om autogiro

Ersättning för måltid eller resa i samband med prao

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Fritidsplats - ansök, ändra eller säg upp om plats

Frånvaroanmälan grundskola, fritidshem och gymnasiet

Inkomstförfrågan

Kulturskolan - ansökan om plats

Lärplattform skola - logga in som vårdnadshavare

Lärplattform skola - logga in som elev

Modersmålsundervisning - ansökan

Modersmålsundervisning - avanmälan

Rutin för ansökan av prövning av grundskoleämnen

Lämna in schema för fritidshem

Skolgång i Växjö kommun, förskoleklass respektive grundskola - ansökan

Skolgång i kommunal förskoleklass respektive grundskola i annan kommun - ansökan

Skolskjuts - ansökan för vårdnadshavare

Sommarskola åk 8 och 9 - ansökan

Specialkost och annan kost för elev

Språkspåret på Pär Lagerkvistskolan - ansökan

Stipendium för fortsatta studier efter grundskola

Uppsägning av plats i förskola och fritidshem

Utflyttning från Växjö kommun

Önskemål om skolbyte inom Växjö kommun

Ersättning för elevresa, annan kommun - ansökan

Ersättning för elevresa vid växelvis boende - ansökan

Frånvaroanmälan grundskola och gymnasiet

Gymnasieval – ansökan till gymnasiet

Inackorderingsbidrag, resebidrag eller elevresa - ansökan

Modersmålsundervisning gymnasiet - ansökan

Specialkost och annan kost för elev

Ansökan till komvux

Ansökan till lärvux

Boka tid för studie- och yrkesvägledning, komvux

Senast uppdaterad: 5 juli 2024