Självservice, e-tjänster och blanketter

Här har vi samlat alla våra e-tjänster och blanketter för att du ska kunna utföra ärenden när det passar dig. Tjänsterna är sorterade efter ämnen.

Förskola och skola

Ansök om allt som rör barn och elever i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen.

Felanmäl och lämna synpunkter

Anmäl trasig gatubelysning
eller annat fel. Tyck till, ge oss beröm eller klagomål.

Mina sidor

Skapa och följ dina ärenden eller läs dina meddelanden. Logga in med e-legitimation eller bank-ID.

Stöd och omsorg

Sök stöd och hjälp av olika former, ansök om att bli god man eller sök bidrag.

Bygga och bo

Sök bygglov, anmäl ägarbyte för vatten och avlopp eller ansök om att få ha vissa djur.

Kultur och fritid

Anmäl evenemang, boka dator och studiebesök på biblioteket eller ansök om bidrag och stöd för förening.

Medborgarförslag

Lämna medborgarförslag, då tas ditt förslag upp i en politisk nämnd.

Borgerlig vigsel

Här kan du boka borgerlig vigsel.

Parkering

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Jobb och karriär

Här kan du som får stöd för att komma i arbete utföra ärenden och kommunicera med din handläggare. Det är också här som du som avslutat eller ska avsluta din anställning i Växjö kommun beställer arbetsgivarintyg eller ansöker om tjänstepension.

Förtroendevalda

Som förtroendevald i Växjö kommun kan du lämna motioner och interpellationer samt avsäga dig ditt uppdrag.

Matförgiftning

Anmäl om du misstänker att du blivit matförgiftad i Växjö. Då försöker vi spåra smittkällan och hindra att fler blir sjuka.

Företagare Länk till annan webbplats.

Hitta lokaler för ditt företag, ansök om grävningstillstånd eller alkoholtillstånd.