Organisation och politik

Växjö kommun är uppdelad på kommunstyrelsen, 9 nämnder och 6 förvaltningar. I kommunen arbetar över 7 000 personer.

Den 11 september var det val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Vilken politisk konstellation som kommer styra Växjö de kommande fyra åren är inte klart. Alla ledamöter och ersättare i nämnder, kommunala bolag och kommunstyrelse utses vid kommunfullmäktiges decembersammanträde och tillträder 1 januari 2023.

Här kan du ta del av länsstyrelsens beslut om valresultatet till kommunfullmäktige i sin helhet, inklusive vilka som valts till ledamöter eller ersättare. Länk till annan webbplats.

Kommunalråd

Växjö kommuns främsta politiska företrädare för perioden 2023-2026 är kommunalråden: 
Malin Lauber (S) , Maria Garmer (V) och Pernilla Torneus (M).

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Malin Lauber (S)

Malin Lauber (S)

Ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-433 81 eller 073-368 72 31
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Maria Garmer (V)

Maria Garmer (V)

1:a vice ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 070-835 02 33
E-post: maria.garmer@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Pernilla Tornéus (M)

Pernilla Tornéus (M)

Oppositionsråd, 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-410 92 eller 070-893 25 97
E-post: pernilla.torneus@vaxjo.se

Tomas Thornell, man med kavaj och skjorta.

Tomas Thornell (S)

Ledamot i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-79 64 46 och 070-991 29 12
E-post: tomas.thornell@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Magnus P Wåhlin (MP)

Magnus P Wåhlin (MP)

Ledamot i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-439 87 eller 070-626 00 97
E-post: magnus.wahlin@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Anton Olsson (M)

Anton Olsson (M)

Oppositiionsråd, ledamot i kommunstyrelsen
Telefon: 072-246 44 46
E-post: anton.olsson@vaxjo.se

Kommunchef

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson med ansvar för kommunövergripande utvecklingsarbete och samordning.

Monica Skagne, kvinna med blus.

Monica Skagne

Kommunchef
Telefon: 0470-413 81
E-post: monica.skagne@vaxjo.se

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Du kan lämna synpunkter, beröm och klagomål på Växjö kommuns verksamheter genom vår e-tjänst.

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Senast uppdaterad: 26 januari 2023