E-tjänster och blanketter för företag och jobb

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du exempelvis hitta lokaler för ditt företag, ansök om grävningstillstånd eller tillstånd för att servera alkohol eller lämna in ett förslag på utmaning av kommunens verksamhet. Har du avslutat eller ska avsluta din anställning i Växjö kommun kan du beställa till exempel arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg.

Arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg, beställ

Ansökan om tjänstepension

Lokaler för företag

Utmanarrätt, lämna förslag

Ansök om förvaltarfrihetsbevis

Ansök om grävtillstånd och trafikanordningsplan

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Ansök om bygglov/gör anmälan

Förhandsbesked om möjlighet till bygglov

Förvärv av kommunal tomt, ansök

Nybyggnadskarta

Verksamhet för hygienisk behandling, bassängbad och solarium, anmälan

Hygienisk behandling, anmälan

Skola, förskola, fritidshem, anmälan

Cistern, anmälan om installation

Cistern, anmälan om installation

Cistern, lämna in kontrollrapport

Cistern, anmälan om att den har tagits ur bruk

Cistern, anmälan om att den har tagits ur bruk

Djurhållning, anmälan om anläggning med över 100 djur

Driftstörning, anmälan

Driftstörning, anmälan

F-gas, anmälan om nyinstallation av aggregat med F-gaser

F-gas, lämna in årsrapport

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Förorenad mark, anmälan om efterbehandling

Förorenad mark, anmälan om efterbehandling

Gödselspridning, ansökan om dispens

Gödselspridning, ansökan om dispens

Miljöfarlig verksamhet, anmälan

Miljöfarlig verksamhet, anmälan

Miljöfarlig verksamhet, anmälan om nedläggning

Miljöfarlig verksamhet, anmälan om nedläggning

Uppodling av annan mark än jordbruksmark, anmälan

Uppodling av annan mark än jordbruksmark, anmälan

Radonmätning i flerbostadshus

Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Sanering av PCB, anmälan

Sanering av PCB, anmälan

Spridning av bekämpningsmedel, anmälan

Spridning av bekämpningsmedel, anmälan

Spridning av bekämpningsmedel, ansökan om tillstånd

Spridning av bekämpningsmedel, ansökan om tillstånd

Tandläkarpraktik, anmälan om sanering av avloppssystem

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om förändring av livsmedelsverksamhet

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

Registrering av eget dricksvatten - för livsmedelsföretag

Beräkna din ungefärliga årskostnad för livsmedelskontroll

Ansökan om tobaksförsäljning - partihandel och detaljhandel

Ansökan om tobaksförsäljning - partihandel

Ansökan om tobaksförsäljning - detaljhandel

Bilaga till tillståndsanmälan för tobaksförsäljning

Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd - Skatteverket

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd PBI - Skatteverket

Cateringslokal, anmälan

Cateringlokal, anmälan

Folköl - servering eller detaljhandel, anmälan

Folköl - servering eller detaljhandel, anmälan

Folköl - egenkontrollprogram, folder

Förändring i restaurangverksamhet med alkoholtillstånd, anmälan

Förändring i restaurangverksamhet med alkoholtillstånd, anmälan

Gemensamt serveringsutrymme, ansökan

Kryddning av snaps, anmälan

Kryddning av snaps, anmälan

Permanent eller tillfällig förändring i befintligt stadigvarande serveringstillstånd, anmälan

Permanent eller tillfällig förändring i befintligt stadigvarande serveringstillstånd, anmälan

Provsmakning på serveringsställe eller tillverkningsställe, anmälan

Provsmakning på serveringsställe, anmälan

Provsmakning på tillverkningsställe, anmälan

Serveringsansvarig personal, anmälan

Serveringsansvarig personal, anmälan

Serveringstillstånd vid catering till slutna sällskap, ansökan

Serveringstillstånd vid catering till slutna sällskap, ansökan

Stadigvarande pausservering, ansökan

Stadigvarande pausservering, ansökan

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap, ansökan

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap, ansökan

Stadigvarande serveringstillstånd - finansieringsplan

Stadigvarande serveringstillstånd - verksamhetsbeskrivning, ansökan

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap, ansökan

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap, ansökan

Beställ arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg

Här kan du som avslutat eller ska avsluta din anställning i Växjö kommun beställa till exempel arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg. Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Intyg för de kommunala bolagen kan i nuläget inte beställas via denna e-tjänst utan vänd dig istället direkt till det bolag som du har haft anställning vid.

Beställa intyg

Senast uppdaterad: 1 februari 2023