Sammanträdestider, nämnden för arbete och välfärd

Välkommen till nämnden för arbete och välfärds sammanträden.

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till arbete.valfard@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge  ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas. 

Följande tider och platser gäller för 2021

 • 10 februari, klockan 08.30
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 18 mars, klockan 08.30
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 14 april, klockan 08.30
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 12 maj, klockan 08.30
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 23 juni, klockan 08.30
  Smålandssalen, Kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7
 • 9 september (torsdag), klockan 08.30
  Smålandssalen, Kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7
 • 15 oktober (fredag), klockan 08.30
  Smålandssalen, Kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7
 • 17 november, klockan 08.30
  Smålandssalen, Kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7
 • 17 december (fredag), klockan 08.30
  Smålandssalen, Kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2021
Politik och demokrati