Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för stöd, omsorg och vård för äldre personer, för personer med funktionsnedsättning samt för dem som är berättigade till hemsjukvårdsinsatser. Nämndens uppgifter utförs av omsorgsförvaltningen.

Omsorgsnämnden består av 15 ledamöter med 15 ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Omsorgsnämndens arbetsutskott lägger fram förslag till beslut till omsorgsnämnden och har fått i uppdrag av nämnden att själv besluta om vissa ärenden.

Presidium

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Tomas Thornell (S)

Ordförande

Tomas Thornell (S)
Telefon: 0470-79 64 46 och 070-991 29 12
E-post: tomas.thornell@vaxjo.se

1:a vice ordförande

Kristian Rappner (V)
Telefon:
E-post: kristian.rappner@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Sofia Stynsberg (M)

2:a vice ordförande

Sofia Stynsberg (M)
Telefon: 0470-73 46 38
E-post: sofia.stynsberg@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder cheferBeskrivning: Porträttbild på Ewa Ekman, förvaltningschef omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef

Ewa Ekman
Telefon: 0470-430 01 eller 070-677 04 16
E-post: ewa.ekman@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: omsorgsnamnden@vaxjo.se 
Postadress: Växjö kommun, omsorgsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7

Om du vill kontakta en biståndshandläggare ber vi dig att istället skicka e-post till: myndighetsavdelningen@vaxjo.se. Om du vill kontakta en kommunal hemtjänstgrupp, ett kommunalt äldreboende, eller kommunens personal som ger vård och omsorg till personer med funktionsnedsättningar bör ni kontakta Växjö kommuns kontaktcenter.

Om du är intresserad av att jobba vid omsorgsförvaltningen kan du ta del av aktuella annonser. Det finns alltid en särskild annons för att ansöka om timvikariat, men beroende på säsong kan den även heta’ Sök ett sommarjobb inom vård och omsorg’ : sommarjobbsannonsen används då även för övriga timvikariat.

Sök kontaktuppgifter till alla ledamöter i omsorgsnämnden Länk till annan webbplats..

Sök i diariet

I diariet kan du söka efter dokument som registrerats efter den 1 januari 2018.

Senast uppdaterad: 1 januari 2023