Viktigt att veta - Katedralskolan

Här samlar vi all viktig information som är bra för dig som ny elev eller vårdnadshavare att veta om Katedralskolan.

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Katedralskolan. Vårt mål är att du ska få goda kunskaper, att du ska trivas och att du ska utvecklas som människa.

Skolan har idag cirka 1400 elever fördelade på följande program

 • Ekonomiprogrammet EK
 • Estetiska programmet ES
 • Humanistiska programmet HU
 • International Baccalaureate IB
 • Naturvetenskapsprogrammet NA
 • Samhällsvetenskapsprogrammet SA
 • Språkintroduktion IMS

Undervisningen sker dels på Katedralskolan, dels på Linnégallerian och Norrtullskolan som är vårt estetiska centrum. Vi som arbetar på Katedralskolan tackar dig för det förtroende du visat genom att söka till skolan och lovar att göra vårt allra bästa för att du ska få tre givande gymnasieår.

Rektorer

Fredrik Abrahamsson, NA
Telefon: 0470-417 33
E-post: fredrik.abrahamsson@vaxjo.se

Jonas Edh, SA
Telefon: 0470-417 35
E-post: jonas.edh@vaxjo.se

Marianne Nilsson, HU, IMS
Telefon: 070-991 25 58
E-post: marianne.nilsson@vaxjo.se

Sophie Svensson Bruschi, EK, IBDP
Telefon: 0470-419 71
E-post: sophie.bruschi@vaxjo.se

Johan Wingren ES
Telefon: 0470-417 36
E-post: johan.wingren@vaxjo.se

IB-koordinator

Gilles Kennedy
Telefon: 0470-417 95
E-post: gilles.kennedy@vaxjo.se

Studie- och yrkesvägledning

Ulrica Hildingsson EK, NA
Telefon: 072-885 72 36
E-post: ulrica.hildingsson@vaxjo.se

Anna-Karin Isaksson, ES, HU, IB, SA
Telefon: 070-817 34 57
E-post: annakarin.isaksson@vaxjo.se

Magnus Lindahl IMSPR
(onsdagar 8.00-12.00, torsdagar 8.00-14.30)
Telefon: 0729-839069
E-post: magnus.lindahl@vaxjo.se

Elevhälsa

Anders Willstedt, skolläkare
Tidsbeställning hos skolsköterska

Mari Ulmestad, skolsköterska
Telefon: 0470-417 44
E-post: mari.ulmestad@vaxjo.se

Sofie Carling, skolsköterska
Telefon: 0470-416 32
E-post: sofie.carling@vaxjo.se

Helene Svärd, skolsköterska
Telefon: 0470-417 43
E-post: helen.svard@vaxjo.se

Ewa Svensson, kurator
Telefon: 0470-419 92
E-post: ewa.svensson2@vaxjo.se

Lisa Candel Nygren, kurator
Telefon: 0470-417 63
E-post: lisa.nygren@vaxjo.se

Karoline Thörne, speciallärare
Telefon: 0470-414 58
E-post: karoline.thorne@vaxjo.se

Ola Håkansson, speciallärare
Telefon: 073-153 26 19
E-post: ola.hakansson@vaxjo.se

Cecilia Värn-Jönsson, speciallärare
Telefon: 072-378 35 48
E-post: cecilia.varn-jonsson@vaxjo.se

Maria Berg, resurslärare
E-post: maria.berg@vaxjo.se

Regina Linnros, specialpedagog
Telefon: 072-383 60 16
E-post: regina.linnros@vaxjo.se

Annica Thörnqvist, specialpedagog
Telefon: 072-383 62 12
E-post: Annica.thornqvist@vaxjo.se

Bibliotek


Roger Lindström, biblioteksassistent
E-post: roger.lindstrom@vaxjo.se

Administration

Madeleine Lindahl, administratör
Telefon: 0470-417 34
E-post: madeleine.lindahl@vaxjo.se

Hanna Blomquist, administratör
Telefon: 0470-796421
E-post: hanna.blomquist@vaxjo.se

Ida Axberg, administratör
Telefon: 0470-437 56
E-post: ida.axberg@vaxjo.se

Marie Arnåsen, administratör
Telefon: 0470-417 39

Reception

E-post: katedralskolan@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 38

Elevkåren

E-post: elevkaren.katedral@utb.vaxjo.se
Telefon: 0470-439 19

Serviceorganisation

Service Katedral 0470-73 47 66
Service Norrtull och Linnégallerian 0470-73 47 66

Måltidsorganisation

Roger Henriksson, Katedral
Telefon: 0470-417 45
E-post: roger.henriksson@vaxjo.se

Kök 0470-417 45

Vaktmästare

Micael Christensen, Katedral
E-post: micael.christensen@vaxjo.se
Telefon: 073-980 21 63

Maria Rosenqvist, Norrtull 073-368 72 44
och Linnégallerian

IT-support

It-support 0470-410 50
Kontakta IT-supporten på Teknikum

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via vår skolportal som nås via Katedralskolans webbplats, före klockan 08.30. Om du är under 18 år är det din vårdnadshavare som gör sjukanmälan. Inloggningsuppgifter delas ut vid höstterminens start. Om du inte har internet hemma gör du en överenskommelse med din mentor om hur sjukanmälan ska ske. Har du problem kontaktar du skolans reception på telefon 0470-417 38.

Frånvaro

Vid sjukdom, planerade läkar- och tandläkarbesök och liknande anmäler du som vårdnadshavare eller myndig elev själv frånvaro via appen Skola24 eller via Skola24:s e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du loggar in i systemet med Mobilt BankID.

Appen Skola24 finns att ladda ner via App Store eller Google Play.

För dig som saknar Mobilt BankID finns möjlighet att ringa till skolans reception för att anmäla frånvaro 0470-41738.

Frånvaro del av dag

Blir du sjuk under skoldagen ska du anmäla även detta i appen eller via e-tjänsten samt meddela mentor och undervisande lärare att du blivit sjuk

Guide - så gör du för att frånvaroanmäla Länk till annan webbplats.

Alternativ skolverksamhet

När du representerar skolan i tävlingar eller till viss del deltar i elevfackliga aktiviteter, är det en del av skolverksamheten vilket räknas som giltig frånvaro. Prata med din mentor för att få frånvaron registrerad på rätt sätt.

Ledighet

Ledighet kan endast undantagsvis beviljas för enskild angelägenhet. Semesterresor betraktas inte som enskild angelägenhet. Ansökan ska göras minst 14 dagar innan ledighet.

Ansökan om ledighet görs via e-tjänst. Beviljad ledighet registreras som giltig frånvaro.

Guide - så gör du för att ansöka om ledighet Länk till annan webbplats.

Ogiltig frånvaro

Förutom sjukdom och ledighet som du har fått godkänt för är all annan frånvaro ogiltig. Vi kontaktar vårdnadshavare och informerar elevhälsan om du har en hög frånvaro. Är du borta mycket från skolan har du ingen möjlighet att ta del av lektionerna och riskerar därmed inte få något betyg.

Vid ogiltig frånvaro riskerar du även att mista ditt studiebidrag.

Gymnasiet är en frivillig skolform, men för att som studerande på gymnasiet kunna få studiemedel från CSN gäller närvaroplikt.

Studiebidrag som betalas ut av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, får du automatiskt från och med kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Du får för närvarande 1250 kronor i månaden och det betalas ett normalt läsår ut för fyra månader på höstterminen och sex månader på vårterminen, det vill säga totalt tio månader per år. Bidraget betalas ut direkt till dig som är myndig, innan dess till vårdnadshavare.

Under rubriken Relaterade länkar finns länkar till CSN med information om hur studiemedlet fungerar.

Frånvaro påverkar studiebidraget

Ditt studiebidrag får du för heltidsstudier. Frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller på förhand godkänd ledighet klassas som ogiltig frånvaro.

Vid upprepad ogiltig frånvaro meddelas Centrala studiestödsnämnden, CSN, och ditt studiebidrag riskerar att dras in. I värsta fall kan det påverka hela familjens ekonomi; flerbarnstillägg, bostadsbidrag och andra bidrag kan minskas eller dras in helt.

Extra tillägg

Du kan få ytterligare 285–855 kr/månad beroende på familjens ekonomiska förhållanden. Det extra tillägget måste du ansöka om och det finns ingen övre åldersgräns. Om du får det extra tillägget kan du också söka stipendium från Växjö Gymnasieskolors stipendiefond. Ansökningsblanketter finns hos skolans kuratorer.

Resekort

Om du dagligen reser till och från skolan och avståndet mellan hemmet och skolan är minst sex kilometer är du berättigad till ett resekort. Det får du genom en biljett på ett kort eller i Länstrafikens app och det gäller för två resor per dag under vardagar. Skolan löser detta för elever som bor i Växjö kommun. Övriga elever vänder sig till sin hemkommun.

Elever som bor i Växjö kommun kommer att kvittera ut sina resekort på skolan.

Du får åka utan kort de fem första dagarna på läsåret.

Kontant resebidrag

Kontant resebidrag kan du bland annat ansöka om när du har minst sex kilometer till skolan och inte kan resa med kollektivtrafiken. Ansökan gör du via blankett. Har du frågor kan du kontakta kuratorn på skolan.

Riktlinje för resebidrag , 237 kB.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsstöd är en form av studiehjälp för dig som på grund av lång restid tillfälligt måste inackordera dig under studietiden. Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan hemmet och skolan.

Inackorderingsstödet söker du via den som ansvarar för gymnasieutbildningarna i din hemkommun. Om du ska läsa på en fristående skola eller riksinternatskola och vara inackorderad, så söker du inackorderingstillägg hos CSN.

När du får inackorderingsbidrag beviljat måste du återlämna eventuellt resekort.

Riktlinje inackorderingsstöd , 237 kB.

Inackorderingsbidrag, resebidrag eller elevresa - ansökan

Olycksfallsförsäkring

Alla elever i de kommunala gymnasieskolorna omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Vid olyckor under skoltid, kontakta elevhälsan. Vid behov av hjälp med försäkringen, kontakta skolkuratorn.

Mer information om olycksfallsförsäkring

Reseförsäkring

I vissa fall kan du under din skoltid omfattas av kommunens tjänstereseförsäkring, t ex på studieresor. Information om detta får du av läraren i samband med resan. Vid behov av hjälp med försäkringen, kontakta skolkuratorn.

På gymnasiet får du betyg efter varje avslutad kurs. Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt (F) betygssteg. De olika betygsstegen är mål- och kunskapsrelaterade och visar hur dina studieresultat förhåller sig till de kunskapskrav som finns i kursplanen. Betyg sätts efter varje avslutad kurs och du får därför inga terminsbetyg.

Individuell studieplan

När du börjar i gymnasieskolan upprättas en individuell studieplan för dig. Av planen skall det framgå hur du valt och kommer att välja inom gymnasieskolan: – program – inriktning – kurser. Planen kommer sedan att kompletteras vid olika tillfällen under gymnasietiden. Det är viktigt att du som elev tillsammans med skolan är aktiv i dina val inom gymnasieskolan. Du följer din individuella studieplanering via Skolportalen, barnochutbildning.vaxjo.se

Studieavbrott

Vill du, på grund av sjukdom eller på grund av andra skäl, göra uppehåll i studierna eller sluta helt på skolan kontaktar du både studie- och yrkesvägledare och rektor.

Prövning

Får du betyget F har du rätt att pröva för ett högre betyg. Vi erbjuder pröving vid tre tillfällen under läsåret. Anmälan till prövning finns på skolans webbplats.

Examensbevis

Examensbevis får du som uppfyller kraven för gymnasieexamen. För att nå gymnasieexamen på högskoleförberedande program krävs godkända betyg i Svenska 1, 2, 3, Engelska 5, 6, Matematik 1 samt i gymnasiearbetet. Dessutom krävs godkända betyg i 90 procent av poängen. Examensbeviset är en sammanställning av betygen i alla kurser och gymnasiearbetet som ingår i din individuella studieplan.

Studiebevis

Studiebevis får du om du inte uppfyller kraven för en gymnasieexamen. I studiebeviset ingår alla din betyg på avslutade kurser.

Lärplattformen IST Lärande skola

När du som elev loggar in i lärplattformen IST Lärande skola ser du inlagda omdömen, eventuella anpassningar, betygsvarningar och åtgärdsprogram. Det kommer också gå att se information från utvecklingssamtal. Du får aviseringar till den e-postadress som du fått från skolan.

Dina vårdnadshavare kommer att kunna se dina omdömen och information från utvecklingssamtal, men också eventuella anpassningar, betygsvarningar eller åtgärdsprogram. När något nytt publiceras i lärplattformen får även dina vårdnadshavare ett mail till den e-post de angett i skolportalen.

Det övergripande målet för studie- och yrkesvägledningen är att du som elev ska kunna göra väl medvetna val och känna till dess konsekvenser.

För att kunna göra detta krävs det dels faktainformation, dels kännedom om sig själv och sina möjligheter. Det krävs också kännedom om eventuella hinder av till exempel medicinsk karaktär. Du kommer att få information och vägledning inför de val du gör under din gymnasietid.

Har du frågor som rör dig och dina studier är du alltid välkommen till studie- och yrkesvägledarna. Vi kan erbjuda dig vägledning kring din aktuella studiesituation under gymnasietiden och framtida val av eftergymnasiala utbildningar och yrkesval.

Bibliotek

Som elev på Katedralskolan har du tillgång till skolbiblioteket måndag-fredag klockan 7.15-16.15, bemannat från klockan 08.00. I biblioteket finns böcker, tidningar och tidskrifter som du har användning av både i ditt skolarbete och för egen läsning. Skolbibliotekarien hjälper dig att söka information till olika uppgifter och att granska källor samt ger dig tips på böcker att läsa. Biblioteket erbjuder också många studieplatser.

Adressändring: Meddela elevexpeditionen studieadress och adressändring om du flyttar.

Bibliotek: Katedralskolan har ett eget bibliotek. Öppettider måndag–fredag klockan 07.15-16.15, bemannat från klockan 08.00.

Bilparkering: Katedralskolan har ett begränsat antal parkeringsplatser och rekommenderar alla att använda cykel och kollektivtrafik.

Brandsläckare finns i varje byggnad – se markeringar på utrymningsplan.

Cafeteria finns i anslutning till matsalen. Öppettider måndag–torsdag klockan 07.45–13.00, 13.30–15.00. Fredag klockan 07.45–13.00, 13.30–14.30.

Datasupport: Om du har problem med din dator ska du vända dig till den centrala it-supporten på Teknikum.

Dator: Du kommer att få låna en dator eller annat digitalt verktyg under dina studier på skolan. För att komma ut på Internet, eller för att kunna använda andra befintliga datorer i skolan så behöver du en personlig inloggning. Du får dessa inloggningsuppgifter när du börjar skolan och de gäller även för våra andra digitala tjänster. Har du problem med din inloggning så vänder du dig till din mentor.

Elevskåp: Varje elev disponerar ett skåp och du får själv ordna hänglås. Skolan förbehåller sig dock möjligheten att öppna skåpet.

E-post: Samtliga elever får en egen e-postadress. E-posten är en viktig kommunikationskanal och vi förutsätter att du läser den varje skoldag.

Hittegods lämnar du i fack vid receptionen. Har du förlorat något kan du återfå det mot beskrivning hos receptionen.

Hissar är avsedda för materieltransporter. Elev med behov av hissnyckel vänder sig till skolsköterskan.

Information: Skolans webbplats katedralskolan.se Länk till annan webbplats. innehåller mycket bra information som schema, matsedel med mera eller via mobilen mobil.katedralskolan.se

Lärarfack finns utanför personalrummet.

Sjukanmälan görs i närvarosystemet Skola24, från och med höstterminen 2022. Har du problem kontaktar du skolans reception telefon 0470-417 38. Om du inte har internet hemma gör du en överenskommelse med din mentor om hur sjukanmälan ska ske. Blir du sjuk under dagen skickar du ett mail till din mentor samt de lärare du skulle ha haft. Sjukanmälan görs varje sjukdag.

Skollunch serveras varje dag i skolans matsal. För att vi ska undvika köer är det viktigt att angivna tider på klassens schema respekteras.

Skolportalen: Här hittar du information om din individuella studieplan, ditt personliga schema med mera. Inloggningsuppgifter får du när du börjar skolan. Har du problem med din inloggning så vänder du dig till din mentor.

Studieplatser finns i anslutning till biblioteket och i elevhallen.

Utrymning: Utrymningsplan finns i korridorer och klassrum.

Vilrum finns hos skolsköterskan.

Värdesaker: Skolan ansvarar inte för värdesaker. Stölder förekommer och särskilt utsatt är gymnastikavdelningen. Råkar du ut för skadegörelse eller stöld av egendom, anmäl alltid detta via incidentrapport till elevexpeditionen. Anmäl alltid till polisen. Skolan har ingen försäkring som täcker eventuella förluster.

Ytterkläder: Förvara ytterkläder i elevskåpen.

Öppettider: Skolan är öppen klockan 07.30–16.30

På skolan finns många tillfällen till samverkan mellan elever, lärare, skolledning, elevhälsa och annan personal. Elever ska ha inflytande över och ta ansvar för sin utbildning. Ungdomars vilja och förmåga att delta i den demokratiska processen ska utvecklas. Elevföreträdare ska ges möjlighet att delta i utbildningsnämndens sammanträden.

Elevkåren

Detta är elevernas gemensamma organisation på skolan. Elevkåren består av valda representanter och samarbetar med Skolledningen i allt från undervisning till fester och andra aktiviteter.

Klassråd

Klassrådet är varje klass forum för gemensamma frågor och består av klassens elever och ansvarig lärare. Man diskuterar också många praktiska frågor, till exempel fördelningen av skriftliga prov och redovisningar. Klassrådet sammanträder två gånger per termin. Klassrådet protokollförs.

Alkohol, Narkotika, Tobak och Doping.
En viktig vägledning i gymnasieskolornas arbete mot droger i Växjö kommun. Policyn vänder sig till vårdnadshavare, elever och personal i skolan.

Målsättning

 • att tidigt upptäcka och förebygga bruk av alkohol, narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor.
 • att erbjuda den som har ett missbruk stöd och hjälp.
 • att alla i skolan skall känna till och följa drogpolicyn mot droger.

Alkohol

 • Inte under någon sorts skolverksamhet är det tillåtet att uppträda alkoholpåverkad, dricka, inneha, sälja eller förvara alkohol.
 • Vid misstanke om alkoholmissbruk skall personal reagera genom samtal med eleven och informera vårdnadshavare om eleven är under 18 år samt rapportera till rektor och elevhälsan.
 • Elev skall erbjudas stöd av elevhälsan och/eller annan instans.
 • Alkoholpåverkad elev får ej vara kvar i skolan.
  Vårdnadshavare informeras om eleven är omyndig.
 • Socialtjänsten eller primärvårdens hälsoenhet kontaktas om en elev är i behov av behandling.
 • Om en elev medför alkoholhaltiga drycker inom skolans område skall dessa omhändertas av skolledningen. Innehavet leder till utredning av rektor. Vid behov vidtas ytterligare åtgärder.

Narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor

All hantering och konsumtion av narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor är enligt narkotikalagstiftningen, dopinglagstiftningen och lagen om hälsofarliga varor
olaglig.

 • Vid misstanke om droganvändning kontaktas vårdnadshavare när eleven är omyndig.
 • Eleven erbjuds stöd av elevhälsan och/eller annan instans. Andra åtgärder kan vara disciplinära (skriftlig varning, eller avstängning enligt Skollagen).
 • Känner vi en oro för en ung människas utveckling gör vi en anmälan till socialtjänsten i elevens hemkommun.
 • Skolan samarbetar bland annat med primärvårdens hälsoenhet. Information, stödsamtal och provtagning kan erbjudas.
 • Person som ertappas med att inneha eller sälja droger i samband med skolverksamhet kan stängas av. Rektor har ansvaret för att en polisanmälan görs.
 • Om droger påträffas lämnas de av skolledningen till polisen.

Tobak

Skolan är hälsofrämjande och därför är skolan tobaksfri. Detta gäller även e-cigaretter. Vänd dig till din skolsköterska för att få hjälp med tobaksavvänjning.

Vi på service jobbar för att du ska trivas till både kropp och själ under dina år på gymnasiet. Upplevelsen av vår gemensamma arbetsmiljö beror mycket på oss själva.

Du är del av din egen arbetsmiljö och har stora möjligheter att påverka den. Med din omtanke och ditt engagemang är du med och skapar en bra studiemiljö för dig själv.

Bry dig om och visa hänsyn mot de elever som är på väg till nästa lektion, behöver gå på toaletten, vistas i korridoren eller fikar i cafeterian.

Många lokaler på skolan städas tidigt på morgonen och används hela dagarna. När du visar hänsyn, underlättar du vårt arbete och gör att vi kan hålla en högre servicenivå.

Cafeterian har ett hälsoinriktat sortiment och säljer bland annat mellanmålspaket (dryck, fralla med ost och frukt, banan/äpple) för endast 20 kronor. Öppettider klockan 07.45–15.00, lunchstängt, klockan 13.00–13.30. Fredagar stänger vi klockan 14.30.

I skolrestaurangen äter du fri lunch med självservering. Luncherna är näringsberäknade och du kan följa matsedeln med länkade måltidstips på skolans webbplats, katedralskolan.se Länk till annan webbplats..

Om du har allvarlig allergi eller är i behov av specialkost anmäls detta till skolsköterskan

Du behöver styrka behovet av specialkost med intyg från läkare eller skolsköterska. Har du specialkost och sjukanmäler dig till skolan ska du även avboka din specialkost genom att kontakta köket på telefon 0470-417 45. Skolrestaurangen är öppen varje dag. För att undvika köer ska du äta lunch på i schemat angiven tid för lunchrast.

Vaktmästeriet

Vaktmästarna når du enklast via e-post eller telefon 0470-417 40 och vaktmästaren på Norrtull och Linnégallerian telefon 073-368 72 44. Vaktmästaren föredrar e-post om det inte är akut.

Katedralskolan bedriver ett förebyggande arbete som syftar till att motverka diskriminering och kränkande behandling. Syftet med arbetet är att se till att vi bedriver en utbildning där samtliga elever får lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetet bedrivs genom en årlig kartläggning, samarbete med eleverna genom elevskyddsombuden, förebyggande aktiviteter och utbildning samt genom tydliga rutiner om diskriminering eller kränkande behandling skulle upptäckas.

Regelverk

Arbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning, framför allt

 • Diskrimineringslag (2008:567)
 • Skollagen 2010:800
 • Gymnasieförordning (2010:2039)

Målsättning

Huvudmålet är att helt förhindra diskriminering och annan kränkande behandling på Växjö Katedralskola bland annat genom:

 • Att alla kan komma till skolan och känna sig trygga och respekterade.
 • Att tidigt förhindra förekomst av diskriminering/kränkning.
 • Att det alltid finns personal för stöd och hjälp om diskriminerings-/kränkningssituationer uppstår.

Förebyggande åtgärder

Alla har ett ansvar.

 • Varje klassråd ska diskutera fysisk och psykisk arbetsmiljö. Protokollet ska lämnas till rektor för programmet. Vid diskriminering eller kränkning ska personal på skolan omgående informeras. Skolledningen ansvarar för att personal, elever och föräldrar kontinuerligt informeras och får utbildning om aktuell lagstiftning och aktiva åtgärder.
 • All personal på skolan är skyldig att rapportera misstanke eller tendens till diskriminering eller kränkning till rektor för programmet.
 • Elevskyddsombud utses och får utbildning i aktuell lagstiftning och frågor rörande elevskydd.

Skolan bedriver flera förebyggande aktiviteter, i samråd med elevkåren, bland annat kärleksveckan som syftar till att bidra till en god stämning på skolan där alla elever får vara som de själva önskar.

Åtgärder vid misstanke om kränkande behandling eller diskriminering

Den som misstänker eller får kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor. Rektor ansvarar för att en utredning genomförs. I den får alla som är berörda får komma till tals. Efter utredningen beslutas åtgärder. Misstänkt diskriminering eller kränkande behandling anmäls alltid till huvudmannen. För mer detaljerad information – se skolans webbplats.

Konkret handlingsplan finns på skolan.

Definition av fusk

 • Att kopiera material eller plagiera utan att redovisa
  källan.
 • Att medföra/använda otillåtna hjälpmedel.
 • Att skriva av någon annan eller delge någon annan otillåten information vid skrivningstillfälle/examination.
 • Att fabricera/hitta på falska uppgifter.
 • Att låta någon annan skriva sitt arbete.
 • Al-genererade texter.

Åtgärder vid fusk

Steg 1

 • Enskilt samtal mellan lärare och elev samt rektor.
 • Kontakt med vårdnadshavare om eleven är under 18 år.
 • Inget betyg, bedömning eller återkoppling på arbetet/provet.
 • Elevens övriga undervisande lärare informeras.

Steg 2

 • Vid upprepning kan skriftlig varning eller avstängning enligt skollagen 5 kapitlet 17§ komma i fråga.

Om du vill klaga på något som har att göra med själva utbildningen ska skolan utreda och ha rutiner för att ta hand om ditt klagomål. Alla klagomål dokumenteras.
I första hand ska du vända dig till din mentor och därefter till din rektor. Är du fortfarande inte nöjd kan du genom mejl till utbildningsnamnden@vaxjo.se skriva ner vad du vill klaga på så kommer en tjänsteman att ta kontakt med dig.

Skolinspektionen är alla skolors tillsynsmyndighet och dit kan man göra en anmälan via telefon 08-586 080 00, brev: Box 23069, 104 35 Stockholm eller mejla:
skolinspektionen@skolinspektionen.se

Elevhälsan består av skolsköterska, skolkurator, skolläkare, psykolog, speciallärare och specialpedagog. Målet för elevhälsan i gymnasieskolan är att främja din hälsa och
utveckling och stödja dig i arbetet i skolan. Vi arbetar utifrån en helhetssyn - där kropp, själ, miljö, sociala faktorer och lärande ses i ett sammanhang. Vi vill att du ska må bra och lyckas med dina studier, och att du kommer till oss om du har funderingar kring allt från trötthet och huvudvärk till stress, deppighet eller svårigheter med dina studier.

Din hälsa

Genom att du är medveten om hur din livsstil påverkar dig kan du till viss del påverka din hälsa själv. Elevhälsans roll är att vägleda och ge hjälp till självhjälp.
Du får gärna komma tillsammans med några kompisar eller få besök i klassen. Inget ämne är för stort eller för litet. Vi vill medverka till att du har en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö och välkomnar dig om du till exempel har huvudvärk eller känner dig stressad eller är orolig över något. Att förebygga olycksfall är lika viktigt som att ta hand om de skador som inträffar. Elevhälsan har en kontinuerlig dialog med lärare och annan personal på skolan för att bidra till att du får en god miljö för dina studier.

Är du orolig för någon i din närhet?

Har din kompis förändrats på sistone, kanske blivit trött, håglös och otillgänglig? Vare sig du bara är orolig i största allmänhet eller misstänker till exempel ätstörningar
eller droger kan det vara ett viktigt steg att tala med elevhälsan. Att komma hit betyder att du kan dela eller lämna över ansvaret. Här finns en erfarenhet av känsliga
situationer.

Skolsköterska

När du börjar gymnasiet erbjuds du ett hälso- besök hos skolsköterskan. Under hälsosamtalet ges du möjlighet att få diskutera och reflektera över din egen hälsa och dina levnadsvanor. På en del program är undersökning och information obligatorisk; hörseln mäts på alla som utsätts för buller och hälsobesök ges exempelvis till de som arbetar med livsmedel.

Skolkurator

Till skolkuratorn kan du vända dig om du har behov av att samtala om din livssituation. Det kan exempelvis handla om hantering av relationsproblem, konflikthantering och krisbearbetning. Till kurator vänder du dig också om du behöver vägledning och råd i ekonomiska frågor som studiestöd, budget och stipendier. Vi erbjuder också hälsosamtal i grupp/klasser.

Skolläkare

Önskar du träffa skolläkaren så sker tidsbeställning via skolsköterskan.

Stöd i skolarbetet

Om du har svårt att nå målen i dina kurser gör skolan en utredning för att identifiera vilka behov just du har i ditt lärande. I utredningen medverkar du, din mentor, undervisande lärare och elevhälsan. Vårdnadshavare medverkar om du är under 18 år.

Skolan kan vid behov ge stödinsatser i form av extra anpassningar eller särskilt stöd för att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina kunskaper och förmågor så långt som möjligt.

Studiecentrum

Studiecentrum ligger i anslutning till biblioteket. Här finns studieplatser i en lugn och trivsam miljö.

Tystnadsplikt

Alla inom elevhälsan har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Men om du vill, och vi är överens, kan vi informera lärare och/eller klasskamrater. Skolsköterskan och skolläkaren för journal över varje elev. Elevhälsan på Katedralskolan är HBTGI-diplomerad. Diplomeringen innebär att personalen fått utbildning i god och jämlik vård för alla, oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning.

Skolan är arbetsplats för dig och många andra. Självklart gäller det därför att visa varandra hänsyn och tillsammans skapa ett bra arbetsklimat. Det ansvaret delar du med alla andra på skolan.

Ordningsregler

Elever och personal vid Katedralskolan ska respektera alla, tillsammans svara för en god arbetsmiljö, ansvara för lokaler och utrustning, respektera skolans angivna tider, respektera och följa skolans drogpolicy, samt ha mobiltelefoner avstängda under lektionstid om inte lärare och elever kommer överens om annat för viss lektion

Allergier

Katedralskolan ska vara nötfri, till skolan får du inte ta med produkter som innehåller nötter, jordnötter eller sesamfrö.

Undvik att använda parfymer eller hudvårdsprodukter med starka dofter då vi har elever som är överkänsliga mot detta.

Elever och personal som har pälsdjur hemma ska tänka på att tvätta sig innan de går till skolan och använda kläder som är fria från djurhår.

Läroböcker

De flesta av dina läroböcker får du till låns. Du får gärna göra understrykningar och anteckningar i böckerna, men när du lämnar tillbaka dem ska allt vara raderat.

Trafik

Cykel, motorcykel och bil parkerar du på särskilda platser intill skolan. Mopeder parkeras på avsedd plats. Detta för att räddningsfordon ska komma fram om det händer något på skolan.

Säkerhetsanordningar

Det är viktigt att du känner till skolans utrymningsplaner. De finns uppsatta i varje klassrum.

Att brandmaterial och säkerhetsanordningar fungerar är också viktigt, både för dig själv och andra. Därför är skadegörelse på säkerhetsmaterial straffbart.

Krisgrupp

Som hjälp och stöd i samband med dödsfall och allvarliga olyckor finns skolans krisgrupp. Här ingår skolledning och elevhälsa.

Försenad lärare/inställda lektioner

Om en lärare inte har kommit till lektionen inom fem minuter ska klassombud gå till receptionen för att få besked om vad som hänt. Under tiden ska klassen vänta kvar vid lektionssalen.

Kontakter

 • Katedralskolan

  Reception

  0470-417 38

  katedralskolan@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Samuel Ödmanns väg 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Katedralskolan

  Samuel Ödmanns väg 1

  352 39 Växjö

Senast uppdaterad: 12 april 2024