Studie- och yrkesvägledning

Det finns många frågor att ställa sig när man står inför olika val i livet. Under de senaste åren har utbudet av utbildningar ökat och arbetsmarknaden förändrats. Detta gör att det kan kännas svårt att ”hitta rätt väg” i flödet av all information från olika aktörer.

Vi kan erbjuda dig vägledning kring

  • din aktuella studiesituation
  • framtida val av studier
  • tankar om framtida arbete

Ulrica Hildingsson
EK och NA

Anna-Karin Isaksson

ES, HU, IB och SA

Lina Greek

IMS

Kontakter

Senast uppdaterad: 12 september 2022