Stöd och hjälp

Katedralskolan erbjuder olika sorters stöd till skolans elever. Studiecentrum är bemannat av lärare en stor del av dagen och du har möjlighet att få extra stöd i flera olika ämnen. Skolan har tre speciallärare och två specialpedagoger samt ett flertal resurspedagoger för mer riktat stöd till de elever som behöver det.

Kontakter

Senast uppdaterad: 12 september 2022