Ordningsregler

Ordningsregler för de fyra skolenheterna vid Katedralskolan i Växjö.

Elever och personal vid Katedralskolan 1-4 skall:

 • respektera alla
 • tillsammans svara för en god arbetsmiljö
 • ansvara för lokaler och utrustning
 • respektera skolans angivna tider
 • respektera och följa skolans drogpolicy
 • Mobiltelefoner förvaras ljudlöst eller i flygplansläge, endast i mobillåda eller i
  elevens väska under lektionstid, om inte läraren anser att den behöver
  användas i undervisningssyfte.
 • Skolans lokaler kan i förebyggande syfte och på skolledningens initiativ genomsökas av polis med narkotikahund. Genomsökning sker efter skoltid när det inte finns några elever på skolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2020
Katedralskolan