Ordningsregler

Ordningsregler för de fem skolenheterna vid Katedralskolan i Växjö. Elever och personal vid Katedralskolan 1-5 skall:

 • respektera alla
 • tillsammans svara för en god arbetsmiljö
 • ansvara för lokaler och utrustning
 • respektera skolans angivna tider
 • respektera och följa skolans drogpolicy
 • Mobiltelefoner förvaras ljudlöst eller i flygplansläge, endast i mobillåda eller i elevens väska under lektionstid, om inte läraren anser att den behöver användas i undervisningssyfte
 • Skolans lokaler kan i förebyggande syfte och på skolledningens initiativ genomsökas av polis med narkotikahund. Genomsökning sker efter skoltid när det inte finns några elever på skolan.

Växjö 2023-08-03

Ordningsreglerna utvärderas och revideras årligen

Kontakter

 • Katedralskolan

  Reception

  0470-417 38

  katedralskolan@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Samuel Ödmanns väg 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Katedralskolan

  Samuel Ödmanns väg 1

  352 39 Växjö

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023