Tolgs förskola

Tolgs förskola ligger på landsbygden, en by ca tre mil norr om Växjö. Vår verksamhetsvision och ledstjärna, ”med hopp och nyfikenhet inför framtiden och en tilltro till sig själv och andra” delar vi med Fantasia- och Kullens förskola. I strävan mot vår vision präglas vårt förhållningssätt av gemensamma värden: välkomnande, glädje och delaktighet som är en del av förskolans demokratiska arena. I vårt tema ”hållbar framtid” förenas framtidstro, engagemang, utforskande och kunskapande och vi försöker befästa en önskan att vilja, våga, och kunna påverka och göra skillnad i vår värld och omvärld.
På Tolgs förskola. I utbildningen utgår vi ifrån barnens nyfikenhet och intresse för att ge barnen möjlighet att undersöka, utforska och bygga kunskaper. På Tolgs förskola har vi tillgång till en gymnastiksal och utanför husknuten finns skogen vilket ger fantastiska möjligheter för utveckling och lustfyllt lärande.

Förskolan Gläntan

Kontakt och sjukanmälan

Solarna

Telefon: 0470-79 69 85

Blixtrarna

Telefon: 0470-79 69 85

Rektor Malin Dahlström-Alalehto

Telefon: 0470-79 65 02
E-post: malinbirgitta.dahlstrom-alalehto@vaxjo.se

Biträdande rektor

Madelene Bergerfalk
Telefon: 0470-79 65 07
E-post: madelene.bergerfalk@vaxjo.se

Hitta till oss

Besöksadress: Föreningslokalen Tolg, 363 35 Tolg
Hitta till Tolgs förskola Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2021
Förskola och skola