Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Styrande dokument

Många lagar och regler styr skolors och förskolors verksamhet. Verksamhetens kvalitet utvärderas och följs upp kontinuerligt. Här hittar du lokala och nationella styrdokument samt rapporter som följer upp utbildningsförvaltningens verksamheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 juli 2017
Förskola och skola