Ansök, ändra och säg upp plats

Här finns information om hur du ansöker, säger upp eller vill göra andra ändringar kring ditt barns plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

När du ansöker om barnomsorg får du en köbekräftelse i e-tjänsten där du sedan kan följa ditt ärende.

I e-tjänsten kan du:

  • ändra tidigare anmälda ansökningsalternativ
  • ändra inkomstuppgifter
  • ändra grund för placering
  • säga upp plats
  • ändra kontaktuppgifter.

Förskoleplats - ansök, ändra eller säg upp plats

Lämna information om ditt barn

Förskolan behöver aktuella uppgifter om ditt barn, bland annat om specialkost och allergier. För att lämna den informationen på ett säkert sätt finns e-tjänsten Barn- och elevuppgifter. Den ena vårdnadshavaren för barnet loggar in i e-tjänsten och lämnar uppgifter om barnet som den andra vårdnadshavaren behöver bekräfta. För att använda dig av e-tjänsten behöver du ha BankID. Elever eller vårdnadshavare med skyddad identitet ska inte använda sig av e-tjänsten utan tar kontakt med sin förskola. 

Barn- och elevuppgifter – den första vårdnadshavaren lämnar sina uppgifter här.

Barn- och elevuppgifter – den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina sidor.

Ansökan om plats i förskola

Du kan ansöka om plats i god tid men du får bara tillgodoräkna dig maximalt sex månaders kötid. Om det finns flera barn i familjen är det äldsta syskonets personnummer som är ködatum, så länge det äldre syskonet finns i förskoleverksamheten. Vi försöker så långt det är möjligt att lösa så att syskon placeras på samma förskola.

Om du som vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats får du inte stå kvar i kön utan måste då söka om. Om du tackar ja till erbjuden plats försvinner du också från köplatsen. Om du som vårdnadshavare inte svarar på platserbjudande inom en bestämd tid stryks barnet från kön.

Vill du byta förskoleplats ska du göra en ny ansökan. Du kan få byta om och när det finns plats på önskad förskola. När du blivit tilldelad en förskoleplats tas du automatiskt bort från kösystemet.

Att du har en förskoleplats betyder inte att barnet är garanterad plats vid en grundskola som ligger i närheten av förskolan. När det är dags för ditt barn att börja förskoleklass gör du ett skolval. Om ditt barn ska börja förskoleklass kommande hösttermin kommer du att behöva göra ett skolval. Mer information får du när det börjar närma sig.

Information om skolvalet

Barnets schema i förskolan

Det är viktigt att lämna in placeringsschema, om inget schema lämnas in så finns det inte grund för placering, det vill säga att barnet inte kan vara i förskoleverksamheten.

Schemat ska grunda sig utifrån föräldrarnas arbetstider, studietider, tid för arbetsmarknadsåtgärder, skälig restid samt tid för hämtning/lämning. Det är viktigt att ett nytt schema registreras vid förändring och att du som vårdnadshavare informerar förskolan när barnet är sjukt eller av annan anledning är frånvarande.

Du som vårdnadshavare lägger in schema i appen IST Home Skola. Där gör du även frånvaroanmälan. Appen går att ladda ner via App Store eller Google Play. Du kan också gå in i appbutiken på telefonen och söka på ”IST Home Skola”. Logga sedan in med Mobilt BankID.
Mer information om appen IST Home Skola Länk till annan webbplats.

Inflyttning och utflyttning i kommun

Familjer som flyttar in från andra kommuner och stått i kö eller redan har en placering, får tillgodoräkna kötid från den kommun de bott i tidigare, dock maximalt två månader. I samband med ansökan ska vårdnadshavarna styrka att man kommer att bli folkbokförd i Växjö kommun.

Vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i annan kommun kan ansöka om plats i Växjö kommun. Plats erbjuds i mån av plats och om båda kommunerna är överens. Kontakta din hemkommun för mer information.

Placering i Växjö kommuns förskola från annan kommun

Vårdnadshavare med barn folkbokförda i Växjö kommun kan söka plats i annan kommun. Ansökan görs då till den kommun där man vill ha plats. Såväl Växjö kommun som den mottagande kommunen måste ge sitt godkännande innan barnet får en plats.

Placering i kommunal förskola i annan kommun

Ansökningsregler och köregler till barnomsorg som inte drivs av kommunen kan variera. Kontakta den förskola du är intresserad av för att ta reda på vilka regler som gäller. För att vara garanterad en plats i kommunal förskola, är det viktigt att ni ställer er i kö till kommunal förskola.

Inskolning på förskolan

Inskolningen ska börja samma dag platsen står till förfogande. Det är inte möjligt att skjuta fram placeringsstart om det inte finns särskilda skäl till det. I sådana fall måste du ta kontakt med rektor för förskolan som kan godkänna det. Avgift tas ut även under inskolningstiden.

Säga upp plats på förskola

Uppsägningstiden för en plats är en månad. Uppsägning görs via webbplatsen och vårt system Saits för vårdnadshavare. En plats kan dock behållas i två månader utan att användas under förutsättning att förskolans rektor informeras i god tid samt att avgiften betalas. Vårdnadshavare som säger upp platsen men som återplacerar barnet inom tre månader får betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Senast uppdaterad: 4 januari 2023