Förskolan Humlan

Lammhults förskolor är en plats där barnen har roligt tillsammans och där de under lekfulla former lär och utvecklas samt är måna om varandra. På våra förskolor ska alla känna sig trygga och lika mycket värda. Alla har rätt till en trygg miljö och ska bemötas med respekt. Förskolan ska vara fri från diskriminering och kränkande behandling.

En grå barackbyggnad medasfalterad yta framför. En gräsyta som omringas av större stenar

Rektor Sofie Persson

Telefon: 0472-26 83 37
E-post: sofie.persson@vaxjo.se

Biträdande rektor Sara Sjöholm

Telefon: 0472-268339
E-post: sara.sjoholm2@vaxjo.se

Besöksadress:

Lammengatan, Lammhult, 351 12 Växjö
Hitta till förskolan Humlan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 september 2022