Pär Lagerkvists plan

Området framför den gamla stationsbyggnaden heter Pär Lagerkvists plan och blir en ny entréplats till Växjös stations- och kommunhus. Det kommer att bli en mötesplats i Växjö där många invånare och besökare kommer att röra sig.

Cykla och ta dig fram säkert på stationsområdet under byggnation

Med anledning av byggnation av Pär Lagerkvists plan är området framför Växjö stations- och kommunhus just nu en byggarbetsplats. En tillfällig omledningsväg har anlagts bakom gamla stationshuset där cykel ska ledas.

För allas säkerhet är det viktigt att uppsatta orangea omledningsskyltar följs.

Om du ska cykla till stationen är rekommendationen att du parkerar din cykel i något av cykelställen utanför stationsområdet och promenera den sista sträckan.

Kommer du västerifrån finns cykelställ nedanför Västerbron, bredvid Tegnér kyrkogården. Alternativt leder du din cykel via perrongen/trottoaren vidare till stationsområdet.

Trafikfilen på Raoul Wallenbergs gata är enkelriktad från väster till öster, men cykling där bör undvikas. Cyklar du mot enkelriktade Raoul Wallenbergs gata bryter du mot trafikreglerna. Likadant om du cyklar Norra Järnvägsgatan från öster till väster, där vägen endast är avsedd för buss, byggtrafik och fordon med tillstånd.

Kommer du med cykel österifrån ställer du din cykel i första hand på Vattentorget, Linnéparken, eller cykelställ/cykelgarage vid Pär Lagerkvists plan.

Om du behöver ta din cykel ända fram till Växjö stations- och kommunhus ska cykel ledas från Norra Järnvägsgatan via den tillfälliga trärampen på baksidan av den gamla stationsbyggnaden.

Pär Lagerkvists plan sträcker sig från det nya stations- och kommunhuset till Linnérondellen. Arbetet på Pär Lagerkvists plan kommer att pågå i etapper.

Under våren 2022 påbörjades arbetet med att färdigställa ytan närmast det nya stations- och kommunhuset samt framför den gamla stationsbyggnaden. Här kommer det bli ett huvudgångstråk som knyter samman den nya stationen med Linnéparken, cykelparkeringar, möjlighet att sitta och planteringar med mera. Arbetet kommer att pågå till och med hösten 2022.

Minnesmärket över Pär Lagerkvist (granitmonoliten) ingår som en del i det slutliga utförandet av Pär Lagerkvists plan. Det planeras alltså för en återplacering av minnesmärket inom stationsområdet när området är färdigställt.

Hela Pär Lagerkvists plan beräknas vara klar 2025.

Illustration över gamla stationshuset med hämta och lämna framför. träd framför gamla och nya stationsbyggnaden och en hämta/lämna yta framför
Illustration på en lång trädrad från stationshuset. Folk sitter framför träden
Illustration ovanifrån där man ser Växjö domkyrka i bakgrunden
Senast uppdaterad: 9 september 2022