Sammanträdestider för kommunens revisorer

Kommunrevisionens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdena är normalt klockan 08.30-12.00.
 • Torsdag 19 januari
 • Torsdag 16 februari
 • Torsdag 16 mars
 • Torsdag 13 april
 • Torsdag 11 maj
 • Torsdag 8 juni
 • Torsdag 17 augusti
 • Torsdag 14 september
 • Torsdag 12 oktober
 • Torsdag 9 november
 • Torsdag 7 december
Senast uppdaterad: 4 januari 2023