Protokoll

Kommunens revisorers sammanträden är inte öppna för allmänheten

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på revisionskontoret.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta revisionskontoret på telefon 0470-41234 eller via e-post revisionskontoret@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 2 februari 2023