Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument cirka en vecka före sammanträdet. Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 16 februari 2021.

De två senaste årens protokoll hittar du under rubriken Relaterade dokument. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kansliavdelningen på telefon 0470-79 66 02 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2021
Politik och demokrati