Delägda bolag

Växjö kommun är delägare i ett antal aktiebolag.

På sidorna om respektive bolag hittar du en beskrivning av bolaget och länk till bolagets webbplats.

Huseby bruk.

Kulturparken Småland.

Regionteatern Småland-Blekinge.

Smalad Airport.

Wexnet.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022