Bygga och bo

Kommunen sköter om mycket
som gäller ditt boende.

Vi tar hand om dina sopor.
Vi ser också till
att du får vatten i ditt hus.

Kommunen säljer också tomter 
som man kan bygga hus på.

Du som hellre vill bo i en lägenhet
kan hyra en lägenhet
hos kommunens bostadsbolag.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023