Resultat av kontaktcenters service

Du som ringer till Växjö kommuns kontaktcenter kan bli uppringd efteråt för att svara på frågor om servicen som gavs. Syftet med denna undersökning är att Växjö kommun får veta hur kommunens service upplevs och hur vi kan förbättra verksamheten. Här redovisas resultaten från undersökningen.

I tabellen visas resultaten från enkäten om invånarnöjdheten kring kontaktcenters kundservice. Resultat visas från år 2022 och 2023.

Tabell över invånarnöjdheten 2022 och 2023

Kategori

2022

2023

Differens

Engagemang

87,5

89,5

+1,9

Enkelhet

76,0

78,5

+2,5

Generell nöjdhet

84,3

85,7

+1,4

Kunskap

83,3

84,3

+1,1

Svarstid

77,1

82,1

+5,0

Uppklarning

76,2

77,9

+1,7

Förklaring till kategori

 • Engagemang
  Sätt betyg på hur du upplevde kommunvägledarens service och engagemang i samtalet
 • Enkelhet
  Sätt betyg på hur enkelt vi gjorde det för dig att lösa ditt ärende
 • Generell nöjdhet
  Sätt betyg på hur nöjd du är med samtalet som helhet
 • Kunskap
  Sätt betyg på din uppfattning om kommunvägledarens kunskap
 • Svarstid
  Sätt betyg på hur snabbt du kom fram till en kommunvägledare
 • Uppklarning
  Sätt betyg på i vilken utsträckning du fick svar på din fråga och ditt ärende löst
Betygskala

Betyg

Index

5

100

4

75

3

50

2

25

1

0

Senast uppdaterad: 1 september 2023