Pressbilder Växjö

Här hittar du en länk till vår bildbank med högupplösta bilder som visar vår kommun. Bilderna är fria för användning.

Bilderna får användas av extern part utan kostnad för att informera om Växjö kommuns verksamheter och för att informera, marknadsföra eller presentera Växjö kommun som en plats att bo och verka i, som besöksmål och destination.

Villkor för bildernas användning

  • Fotografens namn ska alltid anges vid publicering av bilderna.
  • Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte för att marknadsföra produkter eller tjänster. Bilderna får inte säljas som vykort, posters eller liknande.
  • Ingen bild får förvrängas eller modifieras, digitalt eller på andra sätt, utan fotografens medgivande. Medgivande krävs också om bilden ska användas tillsammans med andra bilder (montage) på ett sådant sätt att det kan betraktas som en ny bild.
  • I de fall där förutsättningarna för bildanvändning inte följs kan extern part (användaren av bilderna) komma att faktureras i efterhand direkt av fotografen.
  • Ansvaret vid eventuella skadeståndsanspråk, eller andra konsekvenser av otillåtet användande av bilderna, vilar på den externa parten (användaren av bilderna).

När du kommer in i bildbanken klickar du på bilderna till vänster för att visa dem större. Du kan även använda piltangeterna för att stega mellan bilderna. Klicka på knappen "Hämta bild" överst till höger för nedladdning. Fotografens namn står i faktarutan, var noggrann med att ange fotograf.

Byggprojekt

Samma villkor gäller som på ovan för bilderna på byggprojeken. Ange alltid fotografens namn - Foto: Anders Bergön

Senast uppdaterad: 1 februari 2024