Frånvaroanmälan av elev i grundskola

Frånvaroanmälan av elev på grundskola i Växjö kommun görs via appen Skola24 eller via Skola24:s e-tjänst.

Uppdatera appen

Under våren har Skola24 gjort en uppdatering av appen för frånvaroanmälan. Uppdateringen sker automatiskt i de flesta mobiler men om du inte kan anmäla frånvaro efter den 31 maj behöver du manuellt uppdatera appen Skola24 i App Store eller Google Play.

Anmäl frånvaro för ditt barn

Som vårdnadshavare anmäler du frånvaro för ditt barn via appen Skola24 eller via deras e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du loggar in med Mobilt BankID.

Appen Skola24 finns att ladda ner via App Store eller Google Play.

Frånvaroanmälan grundskola, fritidshem och gymnasiet

Ledighet för barn i grundskola

Ledighet kan endast undantagsvis beviljas för enskild angelägenhet. Semesterresor betraktas inte som enskild angelägenhet. Beviljad ledighet registreras som giltig frånvaro. Ansökan ska göras minst 14 dagar innan ledighet.

Ansökan om ledighet görs via Skola24.

Senast uppdaterad: 4 december 2023