Familjebehandling och rådgivning

Vid Familjehuset och Tidiga insatser kan barnfamiljer få stöd och rådgivning i frågor som gäller familjelivet.

Familjehuset

På Familjehuset arbetar vi med familjebehandling i öppenvård utifrån ett uppdrag av utredande socialsekreterare. På Familjehuset kan familjer med barn i åldrarna 0-12 år få stöd och hjälp i frågor som gäller familjelivet.

För att utveckla familjens kraft till ett självständigt liv vill vi stärka det som redan fungerar bra i familjen. Det är viktigt att alla i familjen får komma till tals. Genom att ställa frågor till var och en kan vi hjälpa din familj att få syn på nya lösningar. Vi erbjuder även föräldrautbildningar, föräldragrupper och umgängesgrupper. Familjehuset ligger på Kastanjevägen 11 i Växjö.

Hur gör jag om min familj behöver stöd?

Om du och din familj behöver stöd kontaktar du en socialsekreterare på avdelningen barn och familj som träffar dig för att bedöma om Familjehuset är det bästa för din familj just nu. På vilket sätt vi arbetar för att stödja din familj och under hur lång tid vi har kontakt varierar utifrån era behov och förutsättningar.

Vårt stöd kostar dig ingenting och vi har tystnadsplikt.

Öppenvård - Tidiga insatser

Tidiga insatser finns i Lammhult, Braås, Teleborg, Araby. Vi arbetar på uppdrag av ditt barn och dig som förälder för ditt barns bästa och vänder oss till barn i ålder 0-6 år. Vi arbetar rådgivande och förebyggande och har, precis som du, målet att ditt barn ska må bra. Men även att ditt barn ska klara av sin skolgång på ett bra sätt så småningom.

Du och ditt barn kan få råd och stöd individuellt eller i grupp i någon av våra föräldrautbildningar eller barngrupper. Vid behov arbetar vi också i nära samarbete med barnhälsovård (BVC), förskola och skola. Vi kan finnas med vid möten eller ge råd och stöd till personalen.

Kontakten med oss i Tidiga insatser är frivillig. När vi träffas gör vi ingen registrering och vi skriver inte några journaler.

Vi har tystnadsplikt men har en skyldighet att anmäla till Socialtjänsten om vi känner oro för ett barn. Anmälningsskyldigheten gäller för oss precis som för alla som arbetar med barn.

Hur gör jag om min familj behöver råd och stöd?

Om du som förälder har frågor om ditt barn eller ditt föräldraskap kan du vända dig direkt till oss i Tidiga insatser genom att ringa till Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00

Senast uppdaterad: 15 februari 2024