Vilhelmshill

Vilhelmshill, som ligger på Evedalsområdet, går att hyra till möten och samlingar.

Vilhelmshill hyrs ut till kultur- och fritidsaktiviteter i samband med aktiviteter i och omkring huset samt till möten och samlingar. Lokalen hyrs inte ut till fest.

Ring 073-335 73 31 för mer information.

Senast uppdaterad: 13 januari 2023