Idrottsanläggningar

I vårt digitala bokningssystem söker du själv bland olika lokaler och skickar din bokningsförfrågan om den idrottsanläggning du vill boka.

Vi får en del frågor kring de rekommendationer och restriktioner som finns angående idrottshallar nu under pandemin. Vi har samlat de vanligaste här nedan i Frågor och svar - restriktioner för idrottshallar under pandemin.


Vilka får vara i hallarna?
Verksamhet som är möjlig att genomföra utomhus ska bedrivas utomhus. Från och med 1 juni tillåts dock idrott inomhus även för de som är födda 2001 eller tidigare, men det krävs extra försiktighet för att begränsa risken för smittspridning.

Får man använda omklädningsrummen?
Besökande lag/idrottare får i undantagsfall använda omklädningsrummen, men det får bara vara max 2 personer samtidigt i ett omklädningsrum.

Detta är Växjö kommuns regler kring omklädningsrum. När man som föreningar gästar andra kommuner kan de ha andra förhållningssätt kring detta.

Hur är beräkningen av maxantalet gjort?
Hallarna är indelade i olika kategorier utifrån storlek, liten hall, mellan hall, stor hall samt sporthall. Utifrån dessa kategorier, pandemilagen och folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi tagit fram maxantalet i hallarna.

Förteckning på Växjö kommuns lokaler och hur många man får vara i respektive lokal , 39 kB.

Kan man få dispens så att fler får vistas i hallen än maxantalet?
Växjö kommun kommer inte att bevilja några dispenser. Det är föreningens ansvar att följa rekommendationen kring maxantal, tillsyn kan komma att göras av länsstyrelsen.

Gäller maxantal för skolverksamhet?
Dessa restriktioner gäller för organiserade idrotts- och fritidsverksamheter.

För skolverksamhet finns särskild restriktioner för den verksamheten. För vidare frågor kontakta utbildningsförvaltningen.

Hur länge gäller maxantalet?
Det finns i dagsläget inget slutdatum för maxantalet, vi kommunicerar ut då förändringar kring maxantalet sker.

Gäller maxantalet endast för föreningar?
Maxantalet gäller samtliga som visats i hallen.

Vilka hallar har Växjö kommun satt maxantal på?
Växjö kommun har satt maxantal på kommunala hallar, hallar där kommunen inte är fastighetsägare sätts maxantalet av respektive fastighetsägare.

Får barnkalas arrangeras i hallarna?
Barnkalas får arrangeras i Växjö kommuns hallas.

När det gäller fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från det. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna.Bokning av idrottsanläggningar och lokaler

Alla lediga tider hittar du i vårt digitala bokningssystem Länk till annan webbplats. där du också gör dina bokningsförfrågningar. För att kunna göra en bokningsförfrågan måste du ha en inloggning.
Intruktionsfilm om hur det går till att skapa en inloggning Länk till annan webbplats.

När du har skaffat en inloggning kan du sedan smidigt föra olika bokningsförfrågningar.
Instruktionsfilm om hur du gör en bokningsförfrågan Länk till annan webbplats.

Idrottshallarna kan bokas per säsong, hösttermin och/eller vårtermin. I första hand prioriteras föreningar med ungdomsverksamhet. Föreningar och privatpersoner kan även boka per timme i mån av ledig tid i hallarna. För att få boka lokaler måste du ha fyllt 18 år.

Om du har problem att använda det digitala systemet kan du även ringa 0470-410 00 eller mejla oss på foreningsservice@vaxjo.se.

Hyror, uthyrningspolicy och riktlinjer för reklam

Hyror och avgifter för lokaler i bokningssystemet , 616 kB. (aktivera gärna bokmärken i pdf:en för att enklare bläddra i dokumentet).

Uthyrningspolicy med villkor för uthyrning av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler , 82 kB, öppnas i nytt fönster.. Uthyrningspolicyn gäller till exempel vem som kan hyra/låna lokaler och vilka regler som gäller under tiden man hyr/lånar lokalen. Policyn är beslutad av kultur- och fritidsnämnden.

Riktlinjer för reklam i de kommunala idrottsanläggningarna. , 71 kB, öppnas i nytt fönster. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om riktlinjerna. 

Så behandlar vi dina personuppgifter

Hur vi, enligt dataskyddsförordningen GDPR, behandlar de personuppgifter som vi får från dig när du bokar en lokal hos oss kan läsa om här:
Så hanterar vi dina personuppgifter när du bokar lokal hos oss , 340 kB.

Övriga lokaler

På webbplatsen Scenrum Länk till annan webbplats. finns ett register över lokaler i Växjö, som kan användas för olika typer av arrangemang och aktiviteter. På många lokaler i registret finns även måttuppgifter, foton, ritningar och annat matnyttigt.

Sök lokaler i Växjö stad Länk till annan webbplats.

Sök lokaler utanför Växjö stad Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2021
Se och göra