För arrangörer

När du ska arrangera ett evenemang är det flera saker du måste tänka på. Du kanske behöver tillstånd eller hjälp på annat sätt. Här ger vi lite tips och bra kontakter.

Tillstånd

Du kan söka tillstånd hos polisen för att använda offenlig plats. Länk till annan webbplats.

I Växjö kommuns allmäna lokala ordningsföreskrifter , 21 MB. finns också regler som måste följas när du arrangerar evenemang.

Kontaktpersoner för övriga frågor

Större evenemang 

Kontakta Växjö & Co Länk till annan webbplats.

Kulturevenemang 

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen 
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Idrotts- och friluftsevenemang

Kontakta föreningsservice, kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0470-410 00
E-post: foreningsservice@vaxjo.se

Tips på lokaler och arenor inom Växjö kommun

Lokaler, arenor och anläggningar.

Allmänna tips för arrangörer av olika evenemang

Arrangörshandboken.se Länk till annan webbplats.
Checklista för arrangörer. , 21 kB.

Evenemangskalender Upplev mer

På upplev.vaxjo.se kan du anmäla ditt evenamang Länk till annan webbplats. som då kommer med i evenemangskalendern som vi marknadsför i våra olika kanaler.

Räddningsverkets informerar om säkerhet vid evenemang

Säkerhetsguide för evenemang. Länk till annan webbplats.

Att arrangera för flera

En hjälp för att tillgänglighetsanpassa arrangemang finns nu i form av en handbok med råd och tips. Som förening kan ni vidga er målgrupp genom att arrangera för flera! Till handboken Att arrangera för flera , 937 kB..

Kompiskortet

Anslut er organisation till kompiskortet så att funktionshindrade kan gå på ert evenemang tillsammans med en vän.

Vid arrangemang med försäljning av alkohol

Alkoholtillstånd. 

Vilka skatteregler gäller för föreningar?

Skatteverket. Länk till annan webbplats.

Hur gäller upphovsrätten för musik?

Kontakta Svenska tonsättares internationella musikbyrå. Länk till annan webbplats.

Hur gäller upphovsrätten för bilder?

Kontakta Bildkonst upphovsrätt i Sverige. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022