Närvaro och frånvaro

Gymnasiet är en frivillig skolform, men för att som studerande på gymnasiet kunna få studiemedel från CSN gäller närvaroplikt.

Frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller på förhand godkänd ledighet (av mentor eller av skolledning) klassas som skolk. Vid upprepat skolk blir man som elev varnad av skolan, varningen utfärdas endast en gång och gäller därefter för hela skoltiden. Om eleven trots varning återigen uteblir från undervisning av ogiltiga skäl meddelas Centrala studiestödsnämnden, CSN, varefter studiebidraget kan komma att dras in.

Under rubriken Relaterade länkar finns länkar till CSN med information om hur studiemedlet fungerar.

Anmäl frånvaro för ditt barn

Som vårdnadshavare anmäler du frånvaro för ditt barn via appen Skola24 eller via Skola24:s e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du loggar in båda systemet med Mobilt BankID. Elever som fyllt 18 år kan själva frånvaroanmäla sig i appen och e-tjänsten.

Appen Skola24 finns att ladda ner via App Store eller Google Play.

För våra gymnasieskolor finns också möjligheten att ringa till skolans reception för att anmäla frånvaro.

Instruktioner och manualer för att använda Skola24:s frånvaroverktyg. Länk till annan webbplats.

För fritidshem är det appen IST Home Skola eller SAITS för vårdnadshavare Länk till annan webbplats. som gäller för frånvaroanmälan.

Kontakter

Senast uppdaterad: 4 augusti 2022