Klasskalendrar

Här hittar du klasskalendrar för samtliga klasser på Teknikum.

Samtliga klasser på Teknikum har en klasskalender. I klasskalendrarna registreras exempelvis prov och schemabrytande aktiviteter. Eleverna får tillgång till sin klasskalender automatiskt via classroom. Lärare och föräldrar har möjlighet att prenumerera på kalendrarna via följande länkar:

ÅK19:
BF19 Länk till annan webbplats., EE19AU Länk till annan webbplats., EE19EL Länk till annan webbplats., EEDAT19 Länk till annan webbplats., TE19A Länk till annan webbplats., TE19B Länk till annan webbplats., TE19C Länk till annan webbplats., VF19 Länk till annan webbplats., VO19 Länk till annan webbplats.

ÅK20:
BF20A Länk till annan webbplats., BF20B Länk till annan webbplats., EE20 Länk till annan webbplats., EEDAT20 Länk till annan webbplats., TE20A Länk till annan webbplats., TE20B Länk till annan webbplats., TE20C Länk till annan webbplats., VF20 Länk till annan webbplats., VO20A Länk till annan webbplats., VO20B Länk till annan webbplats.

ÅK21:
BF21A Länk till annan webbplats., BF21B Länk till annan webbplats., EE21A Länk till annan webbplats., EE21B Länk till annan webbplats., IMIND21A Länk till annan webbplats., IMIND21BAS1 Länk till annan webbplats., IMIND21BAS2 Länk till annan webbplats., IMIND21D, Länk till annan webbplats.IMIND21E, Länk till annan webbplats. IMIND21G Länk till annan webbplats., IMYRK21C Länk till annan webbplats.IMYRKBF21 Länk till annan webbplats., IMYRKVO21 Länk till annan webbplats., TE21A Länk till annan webbplats., TE21B Länk till annan webbplats., TE21C Länk till annan webbplats., VO21A Länk till annan webbplats., VO21B Länk till annan webbplats.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 december 2021